Khu Công nghiệp Đồng Văn II

Khu Công nghiệp Đồng Văn II

Mã số: KCN-HN-20062056-DVII

Tỷ lệ lấp đầy: 100%

- $/m2 (chưa bao gồm VAT)

Cập nhật: 04:38:29 06/01/2023

Địa chỉ:

Phường Đồng Văn, Duy Minh, Bạch Thượng - Thị xã Duy Tiên

Năm bắt đầu:

2006

Năm kết thúc:

2056

Tổng diện tích đất quy hoạch:

339 ha

Tổng vốn đầu tư:

0 VND

Diện tích đất công nghiệp:

237.97 ha

Diện tích đã cho thuê:

228.4 ha

Dự án đang hoạt động:

0

Tổng số lao động toàn khu:

0 lao động

Hồ sơ khu công nghiệp

Thông tin dự án

Ngành nghề

Ngành nghề ưu tiên tiếp nhận đầu tư

Ngành nghề hạn chế hoặc không tiếp nhận

Nguồn lao động

Nguồn lực

Tuyển dụng

Mức lương

Khí hậu, địa chất

Khí hậu

Địa hình & địa chất

Các quy định về mội trường, nước thải, khí thải, tiếng ồn

Hồ sơ pháp lý

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin

LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin

Phone
Bạn là
Hotline
091 199 5526
Xúc tiến đầu tư tại địa phương
093 186 5526
Nhu cầu tư vấn *

Khu công nghiệp lân cận