Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 3536.83 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 1,904,532 người

Chủ tịch UBND

: Ông Nguyễn Thanh Bình

GRDP

: 80,272 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Lê Hồng Quang

GRDP đầu người

: 42.598 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 6.76%

Mật độ dân số

: 540 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin