Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 4860 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 314,378 người

Chủ tịch UBND

: Ông Nguyễn Đăng Bình

GRDP

: 11.82 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Hoàng Duy Chinh

GRDP đầu người

: 38.99 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 3.73%

Mật độ dân số

: 65 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin