Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 9.541 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 613,500 người

Chủ tịch UBND

: Ông Lê Thành Đô

GRDP

: 12.473 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Nguyễn Văn Thắng

GRDP đầu người

: 34.5 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 4.56%

Mật độ dân số

: 64 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin