Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 9068.8 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 462,629 người

Chủ tịch UBND

: Ông Trần Tiến Dũng

GRDP

: 14,998 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Giàng Páo Mỷ

GRDP đầu người

: 44.4 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 5.6%

Mật độ dân số

: 51 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin