Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 3311.7 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 1,199,528 người

Chủ tịch UBND

: Trần Văn Lâu

GRDP

: 57,120 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Lâm Văn Mẫn

GRDP đầu người

: 47.8 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 1.18%

Mật độ dân số

: 362 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin