Tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 14125 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 1,252,646 người

Chủ tịch UBND

: Ông Hoàng Quốc Khánh

GRDP

: 55,720 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Nguyễn Hữu Đông

GRDP đầu người

: 39.8 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 2.2%

Mật độ dân số

: 88 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin