Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 6892.68 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 842.671 người

Chủ tịch UBND

: Ông Trần Huy Tuấn

GRDP

: 27.404 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Đỗ Đức Duy

GRDP đầu người

: 33.6 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 7.57%

Mật độ dân số

: 117 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin